Av og til, når eg treng ein bassist med meg på oppdrag, så spør eg Leif Kåre Sigmundstad (Laffen), ein annan Vikedalsbu - me kallar oss for N i l s y & Laffen. Me prøver å skapa god stemning med kassagitarar og bass.. Laffen er forresten fast medlem av vårt revyband i Vikedal som kallar seg for Port Salutt Band (PSB), som eg var med å starte i 2000.