Nytt Kjøkken var eit spanade prosjekt som kom i stand som følgje av at Sandeid samfunnshus inviterte bygda til eit slags "dugnadsarrangement" for å få inntekt til eit nytt kjøkken på samfunnshuset. Alle musikarane som deltok spelte gratis, mesteparten med base frå Sandeid. Eg var vel den einaste som ikkje var derifrå. Grunna min spelepartner Stian Furseth var ein av dei, blei eg også med på dette. Etter denne opptreden blei det nye oppdrag på gjengen. Desse var med:

Glenn-Tore Bjørkhaug, bass

Stian Furseth, gitar og sang

Ørjan Skeie, el.gitar

Terje "Køkki" Ørnes, trommer

Monica S. Endresen, sang

Veronica Hansen, sang

Nils Erik Eide, gitar og sang