S.N.Ø! var eit lite "spin off" prosjekt etter "Nytt Kjøkken", der el.gitarist Ørjan Skeie blei med Furseth & Eide på nokre små kjekke oppdrag. Det blei ikkje mange spelejobbar, men det var veldig artig. Kanskje Skeien kan bli med F&E ein gong i framtida, kven veit?