Eg var ein av gründerande av revygruppa i Vikedal, som me har kalla for revygruppa Port Salutt. Namnet kjem av osten port salut, som var ein landskjend ost som blei produsert i Vikedal, som einaste plassen i landet. I samband med dette var eg også med i revybandet, som me kalla for Port Salutt Band. Dette bandet spelte eg i i nokre år, før eg valde å prioritera andre musikkprosjekt. Det som er så kjekt er at bandet framleis er aktive. 

Les meir om revygruppa Port Salutt her.