Dette prosjektet starta med ein samankomst på St.Hans i Vikedal på nittitalet, der dei ønskte litt underhaldning og sang. Fire lokale musikarar tromma seg i saman og danna ei akkustisk gitargruppe som då etterkvart blei tiltalt som dei lokale gitarkameratane, etter dei meir kjende Gitarkameratene, som var så populære ei stund (Sunde, Nilsen, Sivertsen og Eggum). Det blei mange oppdrag på nittitalet, og ein av grunnane til me tok ein lang pause (har ikkje starta opp igjen enda), var at me følte at me var "oppbrukt" i distriktet. Medlemmene er: 

Andreas S. Andreassen

Sivert Ole Holten

Gisle Heggebø

Nils Erik Eide

Prügelknabe betyr "stallgutt som tar imot pryl som egentlig var ment for fyrstesønnen" (frå Wikipedia"