Treng du ein toastmaster, ta gjerne kontakt med meg. Eg har mange toastmasteroppdrag bak meg. Eg tilbyr også "full pakke", som betyr at eg stiller som både toastmaster og trubadur i bryllup.   

Eg har også ein god del konfransieroppdrag bak meg i ulike samanhengar. Treng du ein konfransier, ta gjerne kontakt. Her stiller eg også med lydanlegg dersom det er behov for det. 

Du finn kontaktinfo under menyen "Booking".