Dette er eit lokalt band frå Vikedal som blei stifta for mange år sidan i samband med ein kulturkveld på Vikedal Bygdahus til inntekt for eit komande prosjekt i bygda, nemleg idrettshall. Namnet kjem av at me i full fart måtte finna det for å få det med i annonsa. Då såg me rett og slett bort på ein kasse på lydlageret med tre skufferi i. På dei stod det "Lys", "Padder", "Diverse kablar", og dermed blei dette bandet skapt. Vikedølingane som var med var: 

Ole Sigve Leifsen, fele

Svein Bjarte Holten, trommer

Leiv Øystein Leifsen, sang

Johannes Holten Leifsen, bass

Leif Kåre Hårajuvet Sigmundstad, gitar

Nils Erik Eide, gitar og sang