Velkomen til nilsyevent. Her kan du bestille ulike oppdrag i samband med kulturelle arrangement, bryllup og andre events. Treng du konfransier eller toastmaster, ta gjerne kontakt med meg. I menyen kan du lesa om dei ulike musikalske prosjekta mine, saman med gode og dyktige vener. Les også om mine tidlegare musikkprosjekt under menyen "Andre prosjekt".

Kontaktinfo finn du i menyen "booking".

Til dagleg jobbar eg som kommunalsjef i Vindafjord kommune

Besøk meg gjerne på Facebook og Twitter


N i l s y på spelejobb på Sauda Klubb